"På go'fot med Katta"

Høstrevy på Chat Noir med Grethe Kausland, Dizzie Tunes og Øystein Sunde.

De to forestillingene "...på scenekanten" og "på gofoten" ble slått sammen til én forestilling med navnet
"På go'fot med Katta", som ble spilt høsten 1973. Våren etter spilte vi den i Bergen på Engen Kino under Festspillene.