"Selvskudd og gode miner"

Kro-show med Øystein Sunde og brødrene Fredrik og Rolf Wibe på henholdsvis gitar og el-bass.

Premiere på Park Hotell i Drammen tidlig på høsten 1978. Forestillingen ble spilt videre på norske kroer og hoteller frem til våren 79. Da overtok Jonas Fjeld rytmegitaren, og Johnny Sareussen ble med på bass. Denne konstellasjonen holdt seg frem til ca 1983.