"Med floss på katta" - Chat Noir - revy høsten 1982

med:
Harald Heide-Steen jr., Jon Skolmen, Øystein Sunde,
Family Four med Berndt Øst, Agneta Munther, Iselin Alme og Hege Schøyen
og ballett med Marianne Skovli i spissen:
Gro Mette Garmo Giljane, Drude Haga, Nina Moltzau og Torhild Strand

Forfattere: Harald Heide-Steen jr., Yngvar Numme, Øystein Sunde, Jon Skolmen og Jørg Fr. ellertsen.
Regi Yngvar Numme
Regiassistent: grethe Kausland
Koreografi: Gene Nettles
Dekor: Bengt Peters
Kostymer: Inger Derlick
Paryker og masker: Per Hansen
Sangarrangementer: Berndt Ø
st
Musikalsk ledelse og arr.: Øyvind Klingberg

Øystein og balletten klar for The Stripper, første akts finale. Fra venstre:
Nina, Drude, Øystein, Marianne, Torhild, Gro Mette
Jon og Harald som bakgårdskatter i åpnings-nummeret