OPPTREDENER 2020:
Øystein Sundes konserter arrangeres av
Spinner Records A/S, v/ Solveig Søsveen
solveig@spinner.no8Tlf.: +47 6296 2345 - mandag til torsdag
Forestillingen Bjørnov & Sunde arrangeres av
Backstage Management og Produksjon AS

2020
Korona-redegjørelse fra vårt produksjonsselskap:

Kjære publikum.
På bakgrunn av Folkehelseinstituttets vedtak om forbud mot større arrangementer, er vi dessverre nødt til å avlyse alle forestillinger med Bjørnov/Sunde.

Hilsen Backstage Management & Produksjon A/S

Øystein Sunde:
SEPTEMBER:
10., 11. og 12. sept.:
Palmehaven, Hotell Britannia i Trondheim